Ашық тендер әдісімен сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру нысаны

«Шардара СЭС» АҚ  (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13,  www.sharges.kz  «Жеңіл автокөлікті жүргізушісіз жалға алу қызметі» сатып алу бойынша төмендетуді қолдана отырып ашық электрондық тендерін жариялауға дайындық жүргізуде.

Сатып алынатын тауардың  толық тізімі, көлемі,  жеткізіп беру орны, мерзімі  егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттама жобасында көрсетілген.

Тендерлік құжатты  «Шардара СЭС»  акционерлік қоғамының веб-сайтында (www. sharges.kz) немесе «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу порталынан (www.tender.sk.kz) алуға болады.

Тендірлік өтінімдерді  «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу  порталында соңғы орналастыру мерзімі 2017 жылдың 08 ақпан 17 сағат 00 минутқа дейін.

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 8(72535) 2-11-45.

Форма объявления об осуществлении закупок способом открытого тендера

Акционерное общество «Шардаринская  ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара,  улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) готовит объявление о проведения  открытого электронного тендера по закупкам «Услуги по аренде легковых автомобилей без водителя»  с применением торгов на понижение.

Полный перечень закупаемого товара, объем, место и сроки поставки товара,  подробная спецификация указаны в проекте тендерной документации.

Тендерную документацию можно получить на веб-сайте АО «Шардаринская  ГЭС» (www. sharges.kz)  и/или на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (www.tender.sk.kz).

Окончательный срок размещения тендерных заявок на участие в тендере на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» до 17 часов 00 минут 08 февраля  2017 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72535) 2-11-45.

 

  Тендерная документация
Размещен: 24 января  2017
Скачать файл
 
  Тех.спецификация
Размещен: 24 января  2017
Скачать файл
 
  Проект договора
Размещен: 24 января  2017
Скачать файл
 
  Карточка учета договора
Размещен: 24 января  2017
Скачать файл
 
  Объявление
Размещен: 24 января  2017 
Скачать файл
 
  Протокол вскрытия 
Размещен: 8 февраля  2017 
Скачать файл
 
  Объявление о проведении торгов
Размещен: 8 февраля 2017 
Скачать файл
 
  Протокол допуска
Размещен: 8 февраля 2017 
Скачать файл
 
  Протокол итогов 
Размещен: 9 февраля  2017 
Скачать файл
 
  Протокол cопоставления
Размещен: 13 февраля  2017 
Скачать файл