Ашық тендер әдісімен сатып алуларды жүзеге асыру

туралы хабарландыру нысаны

«Шардара СЭС» АҚ  (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13,  www.sharges.kz  «Автокөлік» сатып алу бойынша төмендетуді қолдана отырып ашық электрондық тендерін жариялайды.

Сатып алынатын тауардың  толық тізімі, көлемі,  жеткізіп беру орны, мерзімі  егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжатты  «Шардара СЭС»  акционерлік қоғамының веб-сайтында (www. sharges.kz) немесе «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу порталынан (www.tender.sk.kz) алуға болады.

Тендірлік өтінімдерді  «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу  порталында соңғы орналастыру мерзімі 2016 жылдың 24 маусым 10 сағат 00 минутқа дейін.

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 8(72535) 2-11-45.

Форма объявления об осуществлении закупок способом открытого тендера

Акционерное общество «Шардаринская  ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара,  улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) объявляет о проведении  открытого электронного тендера по закупкам   «Автомобиль» с применением торгов на понижение.                                                                                                                                                   

Полный перечень закупаемого товара, объем, место и сроки поставки товара,  подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Тендерную документацию можно получить на веб-сайте АО «Шардаринская  ГЭС» (www. sharges.kz)  и/или на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (www.tender.sk.kz).

Окончательный срок размещения тендерных заявок на участие в тендере на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» до 10 часов 00 минут 24 июня 2016 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72535) 2-11-45.

 

  Тендерная документация
Размещен: 8 июня  2016
Скачать файл
 
  Тех.спецификация
Размещен: 8 июня  2016
Скачать файл
 
  Проект договора
Размещен: 8 июня  2016
Скачать файл
 
  Объявление
Размещен: 8 июня  2016
Скачать файл
 
  Карточка учета договора
Размещен: 8 июня  2016
Скачать файл
 
  Электронная тендерная документация 
Размещен: 8 июня  2016
Скачать файл
 

 

  Протокол допуска 
Размещен: 24 июня  2016
Скачать файл
 
  Протокол вскрытия 
Размещен: 24 июня  2016
Скачать файл
 
  Объявление о проведении торгов  
Размещен: 24 июня  2016
Скачать файл
 
  Протокол итогов 
Размещен: 27 июня  2016
Скачать файл
 
  Протокол сопоставления документов
Размещен: 29 июня  2016
Скачать файл