Кратко о нас

Целью создания АО «Шардаринская ГЭС» является усиление координации действий по эксплуатации водно – энергетического комплекса Нарын – Сырдарьинского каскада, оптимизация энергоснабжения в Южном Казахстане.

Узнать больше

21.11. 2015 - 07.12.2015

Ашық тендер әдісімен  сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабарландыру нысаны

«Шардара СЭС» АҚ  (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13,  www.sharges.kz Технологиялық аудит және энергоаудит  қызметін сатып алу бойынша төмендетуді қолдана отырып ашық электрондық тендерін жариялайды.

Сатып алынатын қызметтің  толық тізімі, көлемі,  қызметтің көрсетілетін орны, мерзімі  егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжатты  «Шардара СЭС»  акционерлік қоғамының веб-сайтында (www. sharges.kz) немесе «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу порталынан (www.tender.sk.kz) алуға болады.

Тендірлік өтінімдерді  «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу  порталында соңғы орналастыру мерзімі 2015 жылдың 07 желтоқсан 11 сағат 00 минутқа дейін.

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 8(72535) 2-11-45.

Форма объявления об осуществлении закупок способом открытого тендера

Акционерное общество «Шардаринская  ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара,  улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) объявляет о проведении  открытого электронного тендера по закупкам «Услуги Технологического аудита и Энергоаудита» с применением торгов на понижение.  Полный перечень закупаемых услуг, объем закупаемых услуг, место оказания услуг, срок оказания услуг,  подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Тендерную документацию можно получить на веб-сайте АО «Шардаринская  ГЭС» (www. sharges.kz)  и/или на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (www.tender.sk.kz).

Окончательный срок размещения тендерных заявок на участие в тендере на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» до 11 часов – 00 минут 07 декабря  2015 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72535) 2-11-45.

 

 

  Тендерная документация
Размещен: 20 ноября 2015
Скачать файл
 
  Проект договора
Размещен: 20 ноября 2015
Скачать файл
 
  Приложение 1
Размещен: 20 ноября 2015
Скачать файл
 
  Приложение 3
Размещен: 20 ноября 2015
Скачать файл
 
  Приложение 4
Размещен: 20 ноября 2015
Скачать файл
 
  Карточка учета договора
Размещен: 20 ноября 2015
Скачать файл
 
  Тех.спецификация
Размещен: 20 ноября 2015
Скачать файл
 
  Протокол вскрытия конвертов
Размещен: 07 декабря 2015
Скачать файл
 
  Протокол допуска
Размещен: 11 декабря 2015
Скачать файл
 
  Объявление о проведении торгов
Размещен: 11 декабря 2015
Скачать файл
 
  Протокол итогов
Размещен: 14 декабря 2015
Скачать файл
 
  Протокол сопоставления №1 от 23 декабря 2015
Размещен: 24 декабря 2015
Скачать файл