Кратко о нас

Целью создания АО «Шардаринская ГЭС» является усиление координации действий по эксплуатации водно – энергетического комплекса Нарын – Сырдарьинского каскада, оптимизация энергоснабжения в Южном Казахстане.

Узнать больше
   

12 сентября 2014 - 29 сентября 2014 

Ашық тендер әдісімен  сатып алуларды жүзеге асыру

туралы хабарландыру нысаны

Шардара СЭС» АҚ  (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13,  www.sharges.kz)  2014 жылға “Шардара су электр станциясы” АҚ қажеттіліктері үшін отандық тауар өндірішілерден арнайы киімдерді сатып алу бойынша төмендетуді қолдана отырып ашық электрондық тендерін жариялайды. Сатып алынатын қызметтің  толық тізімі, көлемі,  қызметтің көрсетілетін орны, мерзімі  егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжатты  «Шардара СЭС» акционерлік қоғамының веб-сайтында (www. sharges.kz) немесе «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу порталынан (www.tender.sk.kz) алуға болады.Тендірлік өтінімдерді  «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу  порталында соңғы орналастыру мерзімі 2014 жылдың 29 қыркүйек 11 сағат 00 минутқа дейін.Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады:  8(72535) 2-11-45.

 

Форма объявления об осуществлении закупок
способом открытого тендера 

Акционерное общество «Шардаринская  ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара,  улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) объявляет о проведении  открытого электронного тендера по закупкам специальные одежды для нужд  АО «Шардаринская ГЭС»  на 2014 год у отечественного товаропроизводителя с применением торгов на понижение.Полный перечень закупаемых услуг, объем закупаемых услуг, место оказания услуг, срок оказания услуг,  подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Тендерную документацию можно получить на веб-сайте АО «Шардаринская  ГЭС» (www. sharges.kz)  и/или на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (www.tender.sk.kz). Окончательный срок размещения тендерных заявок на участие в тендере на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» до 11 часов – 00 минут 29 сентября  2014 года.Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72535) 2-11-45.

 

Способ проведения: Открытый тендер

Заказчик: АО "Шардаринская ГЭС" 161400, Южно-Казахстанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратова, 13

Организатор: Акционерное общество «Шардаринская ГЭС» 161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13.

 

 

 

Протокол вскрытия
Размещен: 29 сентября 2014


Скачать файл | 90,2 Кб | загрузок 0

 
  Тендерная документация
Размещен: 12 сентября 2014Скачать файл | 260 Кб | загрузок 0
 
 
  Проект договора
Размещен: 12 сентября 2014Скачать файл |134 Кб | загрузок 0
 
 
  Техническая спецификация
Размещен: 12 сентября 2014Скачать файл | 30 Кб | загрузок 0
 
 
  Приложение 1
Размещен: 12 сентября 2014Скачать файл | 34.5 Кб | загрузок 0