ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК ПО ЗАКУПКЕ ТРУ

Дата проведения: 07 ноября 2013 - 22 ноября 2013,   
 
    «Шардара СЭС» АҚ (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13, www.sharges.kz) Күзет дабылқаққышын және бейнебақылауды жеткізіп беру мен орнатуға ашық тендер тәсілі бойынша электрондық сатып алуды өткізетіндігі жөнінде хабарлайды.
Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызмет түрінің толық тізбесі, көлемі, бітіріп беру мерзімі, орны және егжей – тегжей ерекшелігі www.tender.sk.kz электрондық сатып алулар порталында тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Ықтимал жеткізушілердің электронды тендерге қатысуға арналған өтінімдері, электронды сатып алу ақпараттық жүйесінде автоматты түрде 2013 жылғы 22 қарашада 15 сағат 00 минутқа дейін тіркеледі. (Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) 
Ықтимал жеткізушілердің тендерге қатысуға арналған өтінімдері электронды сатып алу ақпараттық жүйесінде автоматты түрде 2013 жылғы 22 қарашада 15 сағат 00 минутта ашылатын болады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефондар арқылы алуға болады: 8(725-35) 2-11-45; 2-10-65 ___________________________________________________________________________________________

АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера по закупке «Поставка и установка охранной сигнализаций и видеонаблюдения».
Полный перечень закупаемых товаров, работ и услуг подробная спецификация, а также требуемый объем, место и сроки исполнение указаны в тендерной документации, размещенной на портале электронных закупок www.tender.sk.kz 
Заявки потенциальных поставщиков на участие в электронном тендере автоматически регистрируются в Системе в срок до 15 часов 00 минут 22 ноября 2013г. (окончательный срок представления заявок) 
Автоматическое вскрытие заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере производится Системой в 15 часов 00 минут 22 ноября 2013г. 
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (725-35) 2-11-45; 2-10-65. 

Способ проведения: Открытый тендер
Заказчик: АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13
Организатор: АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13
 
  Тендерная документация
Размещен: 07 ноября 2013Скачать файл | 246 Кб | загрузок 2
 
     
 
  Проект договора
Размещен: 07 ноября 2013Скачать файл | 79 Кб | загрузок 2
 
     
 

  Техническая спецификация
Размещен: 07 ноября 2013Скачать файл | 1573.6 Кб | загрузок 2