ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА ПО ЗАКУПКЕ УСЛУГ

Дата проведения: 17 мая 2013 - 04 июня 2013

 

«Шардара СЭС» АҚ (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13, sharges @ mail.ru) «Шардара СЭС» АҚ 2013 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысына аудиторлық тексеру жүргізу және қоғамның 2013 жылғы 6 айлық, 9 айлық қорытынды қаржы есебіне алдын ала аралық шолу жүргізу қызметін сатып алу мақсатымен ашық тендер өткізетіндігі жөнінде хабарлайды. Сатып алынатын қызмет түрінің толық тізбесі, оның саны, жеткізіп беру мерзімі, орны және егжей – тегжей ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген. Тендерлік құжаттаманы 2013 жылғы 03 маусым сағат 11-30-ға дейінгі мерзімді қоса есептегенде мына мекен-жай бойынша: 161400, ОҚО, Шардара қаласы, «Шардара СЭС» АҚ, Елмұратов көшесі, 13, немесе www.sharges.kz веб-сайтынан тендерлік құжаттаманы алуға рұқсат беретін құжаттар болған жағдайда алуға болады. Ықтимал өнім берушілер тендерге қатысу үшін өтінімдерін желімделген конвертте мына мекен-жай бойынша ұсынады (жібереді): 161400, ОҚО, Шардара қаласы, «Шардара СЭС» АҚ, Елмұратов көшесі, 13. Тендерге қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 2013 жылғы 04 маусым сағат 11-30-ға дейін. Тендерге қатысуға өтінімдер салынған конверттер 2013 жылғы 04 маусым сағат 12-00-де мына мекен-жай бойынша ашылады: Шардара қаласы, «Шардара СЭС» АҚ, Елмұратов көшесі, 13. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефондар арқылы алуға болады: 8(725-35) 2-11-45; 2-10-65 ___________________________________________________________________________________________ АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, sharges @ mail.ru) объявляет о проведении открытого тендера по закупке «Аудиторская проверка по итогам финансово – хозяйственной деятельности АО Шардаринская ГЭС за 2013 год с проведением предварительного обзора по итогом деятельности за 6-месяцев и 9-месяцев 2013 года с предоставлением промежуточной финансовой отчетности Общества». Полный перечень закупаемого услуги, подробная спецификация, а также требуемый объем, место и сроки оказание услуги указаны в тендерной документации. Тендерную документацию можно получить в срок до 11-30 часов 03 июня 2013 года, по адресу: ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, либо на веб-сайте www.sharges.kz при наличии документального подтверждения на получение тендерной документации. Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Шардаринская ГЭС», по адресу: 161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13. Окончательный срок представления тендерных заявок – до 11-30 часов 04 июня 2013 года. Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 12-00 часов 04 июня 2013 года по адресу: ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (725-35) 2-11-45; 2-10-65. Способ проведения: Открытый тендер Заказчик: АО «Шардаринская ГЭС», по адресу: 161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13. Организатор: АО «Шардаринская ГЭС», по адресу: 161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13.

Документация

  Тендерная документация
Размещен: 17 мая 2013
Скачать файл
 

Протоколы

  Протокол вскрытия конвертов с заявками
Размещен: 10 июня 2013
Скачать файл
 
  Протокол об итогах
Размещен: 13 июня 2013
Скачать файл
 
  Приложение №1
Размещен: 13 июня 2013
Скачать файл