Ашық тендер әдісімен сатып алуларды жүзеге асыру

туралы хабарландыру нысаны

«Шардара СЭС» АҚ  (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13,  www.sharges.kz  «Күзет қызметі» сатып алу бойынша төмендетуді қолдана отырып қайта ашық электрондық тендерін жариялайды.Сатып алынатын қызметтің  толық тізімі, көлемі,  қызметтің көрсетілетін орны, мерзімі  егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжатты  «Шардара СЭС»  акционерлік қоғамының веб-сайтында (www. sharges.kz) немесе «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу порталынан (www.tender.sk.kz) алуға болады.

Тендірлік өтінімдерді  «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының электрондық сатып алу  порталында соңғы орналастыру мерзімі 2017 жылдың   25 қаңтар 17 сағат 00 минутқа дейін.

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 8(72535) 2-11-45.

Форма объявления об осуществлении закупок способом открытого тендера

Акционерное общество «Шардаринская  ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара,  улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) объявляет о проведении  повторного открытого электронного тендера по закупкам «Услуги охраны» с применением торгов на понижение. Полный перечень закупаемых услуг, объем закупаемых услуг, место оказания услуг, срок оказания услуг,  подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Тендерную документацию можно получить на веб-сайте АО «Шардаринская  ГЭС» (www. sharges.kz) и/или на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (www.tender.sk.kz).

Окончательный срок размещения тендерных заявок на участие в тендере на портале электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» до 17 часов 00 минут 25 января  2017 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72535) 2-11-45.

 

  Тендерная документация
Размещен: 10 января  2017
Скачать файл
 
  Тех.спецификация
Размещен: 10 января  2017
Скачать файл
 
  Проект договора
Размещен: 10 января  2017
Скачать файл
 
  Карточка учета договора
Размещен: 10 января  2017
Скачать файл
 
  Объявление
Размещен: 10 января  2017
Скачать файл
 
  Протокол вскрытия 
Размещен: 25 января  2017
Скачать файл
 
  Протокол допуска 
Размещен: 27 января  2017
Скачать файл
 
  Объявление о проведении торгов 
Размещен: 27 января  2017
Скачать файл
 
  Протокол итогов 
Размещен: 30 января  2017
Скачать файл
 
  Протокол сопоставления 
Размещен: 2 февраля  2017
Скачать файл