Біз туралы қысқаша

«Шардара ГЭС» АҚ құрудың мақсаты - Нарын-Сырдария каскадының су-энергетикалық кешенін пайдалану бойынша іс-әрекеттерді үйлестіруді күшейту, су бассейні потенциалын пайдаланудың тиімділігін арттыру, Қазақстан Республикасының оңтүстік аймағын энергиямен қамтуболып табылады.

Толығырақ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА ПО ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Дата проведения: 23 января 2013 - 08 февраля 2013

 

«Шардара СЭС» АҚ (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13, sharges @ mail.ru) «Күзет қызметін көрсету» қызметін сатып алу мақсатымен қайта ашық тендер өткізетіндігі жөнінде хабарлайды. Сатып алынатын қызмет түрінің толық тізбесі, оның саны, жеткізіп беру мерзімі, орны және егжей – тегжей ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген. Тендерлік құжаттаманы 2013 жылғы 07 ақпан сағат 11-30-ға дейінгі мерзімді қоса есептегенде мына мекен-жай бойынша: 161400, ОҚО, Шардара қаласы, «Шардара СЭС» АҚ, Елмұратов көшесі, 13, немесе www.sharges.kz веб-сайтынан тендерлік құжаттаманы алуға рұқсат беретін құжаттар болған жағдайда алуға болады. Ықтимал өнім берушілер тендерге қатысу үшін өтінімдерін желімделген конвертте мына мекен-жай бойынша ұсынады (жібереді): 161400, ОҚО, Шардара қаласы, «Шардара СЭС» АҚ, Елмұратов көшесі, 13. Тендерге қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 2013 жылғы 08 ақпан сағат 11-30-ға дейін. Тендерге қатысуға өтінімдер салынған конверттер 2013 жылғы 08 ақпан сағат 12-00-де мына мекен-жай бойынша ашылады: Шардара қаласы, «Шардара СЭС» АҚ, Елмұратов көшесі, 13. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефондар арқылы алуға болады: 8(725-35) 2-11-45; 2-10-65


АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, sharges @ mail.ru) объявляет о проведении повторного открытого тендера по закупке «Оказание охранных услуг». Полный перечень закупаемого услуги, подробная спецификация, а также требуемый объем, место и сроки оказание услуги указаны в тендерной документации. Тендерную документацию можно получить в срок до 11-30 часов 07 февраля 2013 года, по адресу: ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, либо на веб-сайте www.sharges.kz при наличии документального подтверждения на получение тендерной документации. Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Шардаринская ГЭС», по адресу: 161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13. Окончательный срок представления тендерных заявок – до 11-30 часов 08 февраля 2013 года. Конверты с заявками на участие в тендере будут вскрываться в 12-00 часов 08 февраля 2013 года по адресу: ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (725-35) 2-11-45; 2-10-65. Способ проведения: Открытый тендер Заказчик: АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, sharges @ mail.ru) Организатор: АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, sharges @ mail.ru)

Документация

  Тендерная документация
Размещен: 23 января 2013
Скачать файл
 

Протоколы

  Протокол вскрытия конвертов с заявками
Размещен: 11 февраля 2013
Скачать файл
 
  Протокол об итогах
Размещен: 12 февраля 2013
Скачать файл