Біз туралы қысқаша

«Шардара ГЭС» АҚ құрудың мақсаты - Нарын-Сырдария каскадының су-энергетикалық кешенін пайдалану бойынша іс-әрекеттерді үйлестіруді күшейту, су бассейні потенциалын пайдаланудың тиімділігін арттыру, Қазақстан Республикасының оңтүстік аймағын энергиямен қамтуболып табылады.

Толығырақ

Тендер тәсілімен сатып алулар

Объявление о проведении закупки способом тендера путем проведения конкурентных переговоров «Аудиторская проверка по итогам финансово – хозяйственной деятельности АО Шардаринская ГЭС за 2020 - 2022 годы с проведением предварительного обзора по итогом деяте

Дата размещения 22 август 2020 год

«Шардара СЭС» АҚ  (161400, Түркістан облысы, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13,  sharges @ mail.ru) «Шардара СЭС» АҚ 2020 - 2022 жылдардағы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысына аудиторлық тексеру жүргізу және қоғамның 2020 – 2022 жылдардағы 9 айлық қорытынды  қаржы есебіне алдын ала аралық шолу жүргізу қызметін бәсекелестік келіссөз жүргізу тендері  әдісімен  өткізетіндігі  жөнінде хабарлайды.

Сатып алынатын қызмет түрінің толық тізбесі, оның саны, қызмет көрсету мерзімі, орны және егжей – тегжей ерекшелігі, қатысушы аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміндегі сұраныста көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген қаражат 2020 жылға – 6 553 200 теңге ҚҚС қосылмағанда,     2021 жылға – 6 880 860 теңге ҚҚС қосылмағанда, 2022 жылға – 7 156 094,40 теңге ҚҚС қосылмағанда.

Қатысушы аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміндегі сұранысты мына мекен-жай бойынша: 161400, Түркістан облысы, Шардара қаласы, «Шардара СЭС» АҚ, Елмұратов көшесі, 13, және sharges @ mail.ru электронды пошта арқылы сұраныс хатпен алуға болады.

Аудиторлық ұйымдар рәсімге қатысу үшін өтінімдерін  мына мекен-жай бойынша ұсынады (жібереді): 161400, Түркістан облысы, Шардара қаласы, «Шардара СЭС» АҚ, Елмұратов көшесі, 13.

Өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 2020 жылғы 07 қыркүйек сағат 15-00 ге дейін.

Қосымша  ақпарат  пен  анықтаманы  мына  телефондар  арқылы  алуға болады: 8(725-35) 2-11-45; 2-11-02

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК ПО ЗАКУПКЕ ТРУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК ПО ЗАКУПКЕ ТРУ

Дата проведения: 07 ноября 2013 - 22 ноября 2013,   
 
    «Шардара СЭС» АҚ (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13, www.sharges.kz) Күзет дабылқаққышын және бейнебақылауды жеткізіп беру мен орнатуға ашық тендер тәсілі бойынша электрондық сатып алуды өткізетіндігі жөнінде хабарлайды.
Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызмет түрінің толық тізбесі, көлемі, бітіріп беру мерзімі, орны және егжей – тегжей ерекшелігі www.tender.sk.kz электрондық сатып алулар порталында тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Ықтимал жеткізушілердің электронды тендерге қатысуға арналған өтінімдері, электронды сатып алу ақпараттық жүйесінде автоматты түрде 2013 жылғы 22 қарашада 15 сағат 00 минутқа дейін тіркеледі. (Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) 
Ықтимал жеткізушілердің тендерге қатысуға арналған өтінімдері электронды сатып алу ақпараттық жүйесінде автоматты түрде 2013 жылғы 22 қарашада 15 сағат 00 минутта ашылатын болады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефондар арқылы алуға болады: 8(725-35) 2-11-45; 2-10-65 ___________________________________________________________________________________________

АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера по закупке «Поставка и установка охранной сигнализаций и видеонаблюдения».
Полный перечень закупаемых товаров, работ и услуг подробная спецификация, а также требуемый объем, место и сроки исполнение указаны в тендерной документации, размещенной на портале электронных закупок www.tender.sk.kz 
Заявки потенциальных поставщиков на участие в электронном тендере автоматически регистрируются в Системе в срок до 15 часов 00 минут 22 ноября 2013г. (окончательный срок представления заявок) 
Автоматическое вскрытие заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере производится Системой в 15 часов 00 минут 22 ноября 2013г. 
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (725-35) 2-11-45; 2-10-65. 

Способ проведения: Открытый тендер
Заказчик: АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13
Организатор: АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13

Толығырақ...

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА ПО ЗАКУПКЕ ТРУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА ПО ЗАКУПКЕ ТРУ

Дата проведения: 21 сентября 2013 - 09 октября 2013

 

«Шардара СЭС» АҚ (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13, www.sharges.kz) Күзет дабылқаққышын және бейнебақылауды жеткізіп беру мен орнатуға ашық тендер тәсілі бойынша электрондық сатып алуды өткізетіндігі жөнінде хабарлайды. Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызмет түрінің толық тізбесі, көлемі, бітіріп беру мерзімі, орны және егжей – тегжей ерекшелігі www.tender.sk.kz электрондық сатып алулар порталында тендерлік құжаттамада көрсетілген. Ықтимал жеткізушілердің электронды тендерге қатысуға арналған өтінімдері, электронды сатып алу ақпараттық жүйесінде автоматты түрде 2013 жылғы 09 қазанда 15 сағат 00 минутқа дейін тіркеледі. (Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Ықтимал жеткізушілердің тендерге қатысуға арналған өтінімдері электронды сатып алу ақпараттық жүйесінде автоматты түрде 2013 жылғы 09 қазанда 15 сағат 00 минутта ашылатын болады. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефондар арқылы алуға болады: 8(725-35) 2-11-45; 2-10-65


АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера по закупке «Поставка и установка охранной сигнализаций и видеонаблюдения». Полный перечень закупаемых товаров, работ и услуг подробная спецификация, а также требуемый объем, место и сроки исполнение указаны в тендерной документации, размещенной на портале электронных закупок www.tender.sk.kz Заявки потенциальных поставщиков на участие в электронном тендере автоматически регистрируются в Системе в срок до 15 часов 00 минут 09 октября 2013г. (окончательный срок представления заявок) Автоматическое вскрытие заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере производится Системой в 15 часов 00 минут 09 октября 2013г. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (725-35) 2-11-45; 2-10-65. Способ проведения: Открытый тендер Заказчик: АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) Организатор: АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz)

Толығырақ...

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ ТРУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ ТРУ

Дата проведения: 09 августа 2013 - 27 августа 2013

 

«Шардара СЭС» АҚ (161400, ОҚО, Шардара қаласы, Елмұратов көшесі, 13, www.sharges.kz) Күзет дабылқаққышын және бейнебақылауды жеткізіп беру мен орнатуға ашық тендер тәсілі бойынша электрондық сатып алуды өткізетіндігі жөнінде хабарлайды. Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызмет түрінің толық тізбесі, көлемі, бітіріп беру мерзімі, орны және егжей – тегжей ерекшелігі www.tender.sk.kz электрондық сатып алулар порталында тендерлік құжаттамада көрсетілген. Ықтимал жеткізушілердің электронды тендерге қатысуға арналған өтінімдері, электронды сатып алу ақпараттық жүйесінде автоматты түрде 2013 жылғы 27 тамыз 15 сағат 00 минутқа дейін тіркеледі. (Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі) Ықтимал жеткізушілердің тендерге қатысуға арналған өтінімдері электронды сатып алу ақпараттық жүйесінде автоматты түрде 2013 жылғы 27 тамызда 15 сағат 00 минутта ашылатын болады. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефондар арқылы алуға болады: 8(725-35) 2-11-45; 2-10-65


АО «Шардаринская ГЭС» (161400, ЮКО, г. Шардара, улица Ельмуратова, 13, www.sharges.kz) объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера по закупке «Поставка и установка охранной сигнализаций и видеонаблюдения». Полный перечень закупаемых товаров, работ и услуг подробная спецификация, а также требуемый объем, место и сроки исполнение указаны в тендерной документации, размещенной на портале электронных закупок www.tender.sk.kz Заявки потенциальных поставщиков на участие в электронном тендере автоматически регистрируются в Системе в срок до 15 часов 00 минут 27 августа 2013г. (окончательный срок представления заявок) Автоматическое вскрытие заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере производится Системой в 15 часов 00 минут 27 августа 2013г. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (725-35) 2-11-45; 2-10-65. Способ проведения: Открытый тендер Заказчик: АО «Шардаринская ГЭС», 161400, Южно-Казахстанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратова, 13 Организатор: АО «Шардаринская ГЭС», 161400, Южно-Казахстанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратова, 13

Толығырақ...

ВНИМАНИЕ ОТМЕНА!

ВНИМАНИЕ ОТМЕНА!

Дата проведения: 09 августа 2013 - 27 августа 2013

 

Протокол об отмене электронных закупок способом открытого тендера по закупке «Поставка и установка охранной сигнализаций и видеонаблюдения». г. Шардара № 2 17 ч. 00 мин. 02сентября 2013 г. Южно-Казахстанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратова, 13, зал заседаний. Тендерная комиссия в составе: Председатель тендерной комиссии Сайманов С.М. – заместитель председателя правления – главный инженер, заместитель председателя тендерной комиссии Усипбек А.Б. – заместитель председателя правления по финансово – экономическим вопросам, и члены тендерной комиссии: Аманов А.У. – начальник управления по обеспечению, Ким В. Х. – заместитель главного инженера начальник производственно – технического отдела провели заседание по отменеэлектронного закупка способом открытого тендера по закупке «Поставка и установка охранной сигнализаций и видеонаблюдения». Куралбай У.Т. – начальник юридического управления, отсутствует в связи с нахождением в служебной командировке. Тендерной комиссией рассмотреносодержание техническойспецификации закупаемых работ (приложение к тендерной документации) и обнаружены нижеследующие замечания, которые не должны указыватьсявтребованиях тендерной документации пункта 37 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила): - указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику либо производителю; - требование о наличии в заявках на участие в тендере потенциальных поставщиков копий писем от заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерной документации, при наличии кворума единогласно РЕШИЛА: 1. Отменить объявленный открытый тендер по закупке «Поставка и установка охранной сигнализаций и видеонаблюдения». 2. Техническую спецификацию закупаемых работ Приложение к Тендерной документации привести в соответствие с требованиями Правил и объявит повторный открытый тендер по данной закупке. За данное решение проголосовали: За-4голоса; (Сайманов С.М., Усипбек А.Б, Аманов А.У., Ким В.Х.) Против – нет. Воздержавшихся - нет. Способ проведения: Открытый тендер Заказчик: АО "Шардаринская ГЭС" Южно-Казахстанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратова, 13 Организатор: АО "Шардаринская ГЭС" Южно-Казахстанская область, г. Шардара, ул. Ельмуратова, 13