Біз туралы қысқаша

«Шардара ГЭС» АҚ құрудың мақсаты - Нарын-Сырдария каскадының су-энергетикалық кешенін пайдалану бойынша іс-әрекеттерді үйлестіруді күшейту, су бассейні потенциалын пайдаланудың тиімділігін арттыру, Қазақстан Республикасының оңтүстік аймағын энергиямен қамтуболып табылады.

Толығырақ

Құрметті сайтқа келушілер!

Жеке блогым арқылы құрметті әріптестеріме және барлық қызығушылық танытушыларға сәлем жолдауға қуаныштымын. Ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы жетістіктеріне сүйеніп, біздің акционерлік қоғамның өмір - тіршілігімен, күнделікті тынысымен, табыстарымен және проблемаларымен, дүниежүзілік қаржы дағдарысын жеңіп шығу жолындағы ізденістерімен, сондай-ақ, станция тағдыры мен оның үздіксіз жұмыс істеп тұруын қамтамасыз етуге өте үлкен жауапты еңбек ұжымымен таныстыру мүмкіндігін алып отырмыз.

Бұл жерде сіздер өздеріңізді қызықтыратын сұрақтарыңызды қоюға, ұсыныстарыңызды беруге немесе өзара қызықты мәселелер бойынша тәжірибе мен пікірлер алмасуға мүмкіндіктеріңіз бар. Барлық ұсыныстар мен тілектер мұқият қаралатын болады және олар жауапсыз қалмайды.

Уважаемые посетители сайта!

Рад приветствовать на своем блоге уважаемых коллег и всех заинтересованных лиц. Благодаря современным достижениям информационных технологий мы получили возможность освещения жизнедеятельности нашего акционерного общества, его будней, успехов и проблем, поиска путей преодоления мирового финансового кризиса, а также отражения работы трудового коллектива, несущего большую ответственность за судьбу станции и обеспечение её бесперебойного функционирования.

Здесь вы можете задать интересующие вас вопросы, внести предложение или обменяться опытом и мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Все обращения нами будут внимательно изучены и не останутся без ответа.

Dear site visitors!

I am glad to greet my respected colleagues and all interested parties on my blog! Due to the modern achievements of informational technologies we gained an opportunity to highlight activities of our JSC, its workdays, achievements and problems, focus on finding ways to overcome world economic crisis and to present work of our staff responding for the fate of our station and its undisturbed operation.

Here you can ask questions you are interested in, make a proposal or exchange experiences and opinions on questions of mutual interest. We’ll consider all applications and will be grateful for your activity.