Біз туралы қысқаша

«Шардара ГЭС» АҚ құрудың мақсаты - Нарын-Сырдария каскадының су-энергетикалық кешенін пайдалану бойынша іс-әрекеттерді үйлестіруді күшейту, су бассейні потенциалын пайдаланудың тиімділігін арттыру, Қазақстан Республикасының оңтүстік аймағын энергиямен қамтуболып табылады.

Толығырақ

4 бұрылмалы-лопастық жұмыс дөңгелектері бар гидротурбина

10500Вольттық қуаттылығы 25000 кВт жететін 4 генератор

110/10кВ қуаты 80000 кВA жететін 2 күш түсіретін трансформатор

Жинақтаушы таратушы құрал элегаздық изоляциясы бар КРУЭ-110 кВ Сырдария өзенінің оң жақ жағалауында ГЭС бьефінің төменгі қабатында орналасқан, 5 шығарылатын  ВЛ-110 кВ және шаруада қолданылатын трансформаторлармен жабдықталған.


Жабық таратушы құрал 10,5кВ екі блоктан тұрады, ЗРУ-10,5

2 құрғақ трансформаторлар жекеменшікке пайдалану мақсатында қуаты 560 кВA  панельмен  0,4 кВ

Жабық түрдегі көлік залы, көпір кранымен жабдықталған.

Аккумулятор батареясы 220 вольт көлемі 370 А/ч, құралды арнайы қуат көзімен қамтамасыз етуді қорғайды, басқарады және бақылайды, авария кезінде жарықтандырады.

ГЭС көлік залының оң және сол жағында насос стансалары орналасқан, олар судың көп бөлігін сорып алады да құрғақтатады. 

Құрылғының жұмысын бақылауда арнайы өлшейтін құрал орнатылған: биік маркалы бетондар, беткі тесіктерді жабатын құралдар, бекітетін белгілер, терең реперлер мен деңгей көрсеткіштері.

Станса ғимараты су жинайтын екі құрылғыдан тұрады,  трансформатордың оң және сол жағында орналасқан.

ГЭС ғимараты мен оң жақ жағалауды байланыстыратын 95,5 м тарақтың бойымен жүретін тапталып тегістелген көтерме бар.  Тарақ белгісі 256 м. Тарақтың бойында V деңгейлі   автожол бар. Іргетастың бойында бекітілген қабырғамен байланысқан құбырлы дренаж 3 қабатты қайтару фильтрымен жабдықталған.

«Шардара»  стансасы 110/35/6 кВ  күш түсіретін, қуаты 5600кВА ТМТГ трансформатормен жабдықталған.